Dammsugning

Blogg

Sida 2

Då det är dags att flytta

27 jul 2018

Är det dags att flytta? Har du och din familj tröttnat på den gamla bostaden? Är det dags för ett nytt hem? Har man blivit fler eller färre, upptäckt sitt livs partner, eller skilt sig från den samma, kan det vara dags för en ny bostad. Vad ska man tänka på när man ska ha en ny bostad? De flesta mäklare som man vänder sig till brukar fråga hur stor bostad man önskar sig, vilken prisklass man har tänkt sig, och i vilket område man kan tänka sig att bo i. Går man på en husvisning, brukar man oftast automatiskt komma i kontakt med en mäklare som kan hjälpa en igenom säljprocessen som det innebär att köpa ett nytt hus. Har man väl kommit så långt, har man redan bestämt sig för ett hus och då är det inte så mycket mer än finansieringen som man behöver tänka på.

Praktiska saker att tänka på när det är dags att flytta

Om det är ett tag sedan du flyttade är det lätt hänt att man inte riktigt kommer ihåg allt som ska göras innan man är framm i den nya bostaden. Bor du i Linköping och vill låta ett företag ta hand om allt inför flytten kan du läsa mer om det här. Kom ihåg att flyttstädning, liksom hela flytten med packning, flyttbil, flytt och uppackning även ingår i Rut-avdraget numera. Så du kan gott och väl anlita en flyttfirma som tar hand om allt åt dig. Du måste inte slava med flytten (om du inte tycker det är roligt att göra det själv). I annat fall kommer här en praktisk lista på allt du bör tänka på:

Packningen

Har du riktiga flyttkartonger? Om inte bör du skaffa dig sådana. Det duger inte med andra sorts lådor. Flyttkartonger kostar inte mycket och de är behändiga att packa i. Sedan finns det andra påhitt, som att packa allt i bärkassar, så att varje kasse inte väger ås mycket. I stället genererar packningen i kassarna mycket spring.

Flytten

Kom ihåg att boka flyttbilen i god tid så att du verkligen kan flytta just det datum som du önskar. Det är lätt hänt att man glömmer att de flesta andra också vill flytta just kring det datum som man önskar flytta. Många vill flytta antingen i början eller slutet av månaden. När du väl har packat alla saker är det dags att tänka på själva flytten av sakerna och möblerna.

Flyttstädningen

När alla sakerna har flyttats, är det lätt att städa ur hela bostaden. Det är alltid lättare att städa ur en bostad när den är tom. Ofta ser man på den på ett nytt sätt och kanske upptäcker ställen i bostaden som man inte har tänkt på innan. Då är det bara att sätta igång med städningen och ta bort all smuts och damm som kan finnas där. Lycka till!

Här finns jobben som inte kräver någon utbildning

13 jul 2018

Efter 13 år i skolan så önskar många att inte studera en enda dag till. Man vill ut på arbetsmarknaden och tjäna pengar istället för att ännu en gång sätta sig i skolbänken. Men finns det några jobb för de som inte har någon högskoleutbildning? Absolut!

Hård konkurrens – men hög omsättning

När gratistidningen Metro Jobb (ges främst ut i Stockholm) för ett par år sedan intervjuade yrkesanalytiker kring arbetsmarknaden för personer utan jobb presenterades en bild där konkurrensen om jobben är hård – men att det samtidigt är hög omsättning. 

Så oavsett om du vill jobba med städhjälp, diska på restaurang eller vara vårdbiträde så gäller det att ligga på och söka jobben regelbundet. Även om företaget för tillfället inte behöver fler anställda så chansen stor att det öppnar sig nya möjligheter inom kort. Det är nämligen stor personalomsättning hos många av de företag där ingen utbildning behövs. Delvis beror detta just på att många tar de som första jobb efter gymnasiet varpå man efter några år bestämmer sig för att satsa på annan karriär eller just studera vidare. 

Städ, vård, lager och försäljning

Några av de branscher som överlag inte kräver utbildning är städhjälp, inom vårdyrken, lagerhållning eller försäljning. I artikeln av Metro Jobb nämndes även att behovet av väktare i Stockholm förväntades öka över tid. Väktare är däremot jobb som delvis behöver utbildning. De som gått rätt inriktning på gymnasiet är färdiga väktare efter denna utbildning men har man inte rätt gymnasieutbildning behövs en extern utbildning. 

Lätt att bli lurad

När konkurrensen är hård om jobben skapas även situationer då en del arbetsgivare passar på att lura eller utnyttja sina anställda. Unga personer, som inte har erfarenhet av arbetsmarknaden, vet sällan sina rättigheter och är i betydligt mindre utsträckning med i facket. En ombudsman från hotell- och restaurangfacket i Stockholm nämnde i artikeln att många unga inte ens vet att ett kontrakt alltid bör skrivas. 

Varje år ringer även unga till olika fackförbund och undrar om det är rätt att de ska behöva ”provjobba” gratis eller att övertid inte ska ge extra i lönekuvertet. Så länge som företaget är fackanslutet krävs det att de ska följa vissa regler vilket ökar säkerheten för de anställda. 

De flesta får jobb genom kontakter

Oavsett om du vill jobba med städhjälp hos en städfirma, stå i kassan på Coop eller sälja glass i en sommarkiosk så är vägen till jobbet allra oftast via vänner och bekanta. Arbetsförmedlingen sammanställer varje år vilka yrken som det är lättast att få jobb inom och det finns även listor på jobb där någon utbildning inte krävs. Att titta på dessa listor kan vara en väg att gå för att få tips om var man ska söka jobb. Men framförallt handlar det om att prata med vänner. 

Vill du jobba med städ så kolla om det finns något företag i din närhet som erbjuder städhjälp i olika former. Vill du jobba som telefonförsäljare så prata med vänner om vilka bolag som man bör jobba på – och vilka som ska undvikas. Vill du bli brevbärare är det första du bör fråga dig om du känner någon. Det finns jobb utan utbildning – de allra flesta tillsätts genom kontakter. 

Stökigt hem kan göra att barnen far illa

5 jul 2018

Lite damm i hörnen är så klart inget att bråka om. Fram med dammsugaren ibland bara så är problemet löst. De flesta Stockholmare har en ganska avslappnad attityd till städning, medan vissa är noggrannare och städer ofta och regelbundet. Vissa är helt maniska och tål inte att se ett dammkorn. Sedan finns det ytterligare en grupp, som inte direkt brukar skryta om sitt beteende och därmed kan vara lite svåra att upptäcka: de som sällan eller aldrig städar.

Att inte ta hand om sitt hem kan innebära en hälsofara. Vad värre är; har man barn hemma utsätter man även dem för smuts, bakterier och dålig luft. Detta har en menlig inverkan på barns hälsa och att ha barn boende i ett smutsigt och vanvårdat hem klassas som vanvård av barnen och kan leda till allvarliga reprimander från socialtjänsten och i värsta fall till tvångsomhändertagning enligt LVU.

Tvångsomhändertagning enligt LVU

LVU står för Lagen om vård av unga. Om ett barn misstänks fara illa antingen på grund av föräldrarna eller på grund av sitt eget beteende, kan socialtjänsten besluta om ett tvångsomhändertagande. Detta görs för barnets egen skull, men oftast mot dess vilja, och så klart även föräldrarnas. Det är förvaltningsrätten som i slutändan beslutar om barnet efter omhändertagandet ska placeras i ett familjehem eller om omhändertagandet ska upphöra. Placeras barnet i ett familjehem, det som tidigare hette fosterhem, övergår vårdnaden om barnet tillfälligt i socialtjänstens försorg. Beslutet ska dock omprövas var sjätte månad.

Det kan hända att socialtjänsten väljer att ta ett barn från sina föräldrar, om hemförhållandena är så pass dåliga att det kan påverka barnens hälsa. Ofta hänger ett smutsigt hem samman med dålig hygien, psykisk sjukdom eller depression hos föräldern eller andra faktorer som pekar på att hemmiljön är problematisk. Socialtjänsten tvångsomhändertar inga barn på grund av dålig dammsugning, utan det ska finns tecken på att något är ordentligt på tok.

Att överklaga ett beslut om tvångsomhändertagande

Tycker man att socialtjänsten och förvaltningsrätten har tagit ett felaktigt beslut (vilket de flesta föräldrar så klart tycker) kan man överklaga beslutet. Man kan då själv välja en advokat som man får utsedd som sitt offentliga biträde och som dessutom betalas av staten. Vill man inte välja själv kommer rätten att utse ett offentligt biträde åt en. Det är alltid en bra idé att själv välja en LVU-advokat som man litar på som sitt offentliga biträde. Att föra sin talan själv i ett LVU-fall är ingenting som rekommenderas. En kunnig advokat kan hjälpa till att bringa ordning i situationen och kan noggrant granska socialstyrelsens utredning som ligger till grund för beslutet.

Om rätten inte omprövar beslutet kan du överklaga beslutet igen efter sex månader. Under tiden har du vanligtvis rätt att träffa och umgås med ditt barn, men du har inte vårdnaden om det och det får inte bo hos dig. Som längst kan ett barn vara tvångsomhändertaget i ett familjehem tills det fyller 18 år.

Sköt städningen för dina barns skull

En grundläggande hygien hemma är en förutsättning för ett barns välbefinnande och dessutom en måttstock för hur de själva ska ta hand om sina hem när de blir vuxna. Känner man att man inte klarar av att sköta städningen av sitt hem måste man söka hjälp hos psykolog och socialtjänst. Kanske är det bästa ändå att barnet tillfälligt får komma till ett annat hem medan du kan reda ut din situation. Ett omhändertagande är alltid tillfälligt och omprövas var sjätte månad. Under den tiden kan du kanske få hjälp att komma på fötter och ta tag i din situation. En chans värd att ta.

Behöver du stor eller liten städmaskin?

25 jun 2018

Att använda en städmaskin när en större golvyta ska rengöras är ett tidseffektivt sätt att göra rent. Ofta skapar dessa maskiner även betydligt renare ytor än om man rengjort helt manuellt. Det kan exempelvis vara effektivt vid kontorslandskap, korridorer på sjukhus, i gymnastiksalar och offentliga lokaler.

Det många ser framför sig när de tänker på en städmaskin är en stor maskindriven modell som man antingen går bakom eller sitter på och styr över den yta som ska sopas/skuras. De är även mycket effektiva på stora ytor – men kommer inte alls åt på de mindre ytorna. På ett större företag kan det alltså finnas en fördel att kombinera utbudet med både en liten och en större maskin. 

Är det långa korridorer utan något som står i vägen kan absolut de stora modellerna av städmaskiner användas. Detsamma gäller öppna ytor som just en gymnastikhall. När man däremot kommer till golvet i caféet, inne på kontoren eller ytor där det är möbler behöver mindre städmaskiner väljas. Beroende på behov och hur regelbundet städning behöver genomföras kan olika städmaskiner användas. Det finns exempelvis skur/polermaskin som inte förväntas användas varje dag. 

Vilken storlek passar?

Åkbara – Du sitter på städmaskinen och styr den via knappar/spakar. Går därmed att jämföra med en åkbar gräsklippare. Enkla att hantera, städar stora ytor mycket fort men är så stora och dyra att de behöver ett eget ”städgarage”. Vanligt förekommande på lagerlokaler. 

Gå bakom – Vanlig modell för att göra rent golvytor på sjukhus och idrottshallar. Dessa är ungefär 1,50 m höga och den som kör den går bakom dem och sköter navigeringen där. De kallas till och med för ”Gå bakom-maskiner”. Prismässigt är de betydligt billigare än de åkbara då motorkraften och storleken kan vara mycket mindre. Däremot räcker de gott och väl för ytor som tar mindre tid att städa. 

Handdrivna – I denna kategori hittas exempelvis mindre sopmaskiner och polermaskiner. Tack vare dess mindre storlek kan de användas på de flesta golvytor som kan dammsugas. De är därmed mer flexibla i sitt användningsområde men har nackdelen att de inte kan städa större ytor. Det kan till och med vara mer effektivt att sopa med en större sop på öppna ytor än att använda en mindre städmaskin. Dessa mindre modeller är snarare anpassade för att göra rent golv kring bord och stolar, i mindre passager eller på kontor. 

Finns större ytor är det oftast en ”Gå bakom”-modell som används för att rengöra dessa. Utöver det kan städutbudet breddas med en handdriven modell. Allt beroende på tillgänglighet och behov. 

Välj ett byggföretag som inte slarvar med byggstädningen

13 jun 2018

När du ska anlita ett byggföretag i Stockholm för exempelvis en renovering i bostaden, är det viktigt att du väljer en firma som vet hur man fullföljer sitt uppdrag. Ett bra byggföretag är med hela vägen, från planeringsstadiet till den sista skruven dragits åt, men även längre än så.

Tyvärr finns det en del byggfirmor i Stockholm som slarvar med det avslutande arbetet – byggstädningen. En renovering i en bostad genererar enormt mycket damm och skräp. Det är byggföretagets ansvar att se till att din bostad återställs i beboeligt skick efter en renovering, ändå är det tyvärr inte ovanligt att vissa byggföretag slarvar.

Avlägsna skräp och överblivet material

För det första måste alla byggsopor bort. Dessa kan så klart inte kastas bland vanliga hushållssopor och är oftast för skrymmande och ohälsosamma för att läggas i ett grovsoprum. De måste fraktas till en återvinningscentral. Det är så klart ett stort jobb att få bort allt skräp och överblivet material, men det är ett jobb som ingår i en renovering och den ska vara inräknad både i offerten och på slutfakturan. Byggfirman ansvarar för att skräpet sorteras på rätt sätt och inte dumpas vart som helst.

Dammsugning och våttorkning

Bostaden måste sedan dammsugas grundligt, så att allt byggdamm och småpartiklar avlägsnas och inte virvlar runt i bostaden när ni flyttar tillbaka. Det är ett jobb som kan behöva utföras i ett par omgångar. Det bästa är så klart att dammsuga dagligen, på så sätt hindra man att damm hinner lägga sig till rätta där det blir svårt att komma åt. Golven ska även våttorkas och eventuella skador som uppkommit ska åtgärdas. Bostaden ska vara i helt beboeligt skick när innehavarna kommer tillbaka efter en renovering.

Hitta en firma som tar ansvar

Hur vet man då att den byggfirma man väljer tar sitt ansvar för byggstädningen? Ett bra sätt kan vara att läsa omdömen från tidigare kunder. Då brukar det framgå rätt tydligt vilka företag som tar sitt ansvar och gör ett bra jobb hela vägen in i mål, och vilka som slarvar. Naturligtvis har folk olika krav på vad som kan förväntas men om ett byggföretag har många negativa omdömen från olika kunder är det ett bra riktmärke. Här finns en seriös firma som vi kan tipsa om.

Skriv ett tydligt avtal kring vad som gäller

Sedan ska man så klart höra sig för om precis vad som ingår i renoveringen. Ett företag som inte vill ta ansvar för städningen måste inte göra det, men då ska de vara billigare än konkurrenterna. Om du själv känner att du kan utföra städningen kan du också använda det som ett argument till att få ner priset. Lite förhandling skadar inte.

Vad ni än bestämmer, se till att det står tydligt och klart i avtalet, inte bara vad som ingår i renoveringen utan också vad som gäller kring byggstädningen. På så sätt undviks missförstånd och hela processen blir roligare och smidigare.

Anlita hemstädning och få ut mer av fritiden

28 maj 2018

Hela intentionen med möjligheten att få dra av en tredjdel av arbetskostnaden i RUT-avdraget måste bedömas som ett lyckat avdrag. Meningen med avdragen var ju inte bara att få människor att anltia hemstädning, vilken var den största och mest framgångsrika tjänst inom RUT-avdragen under förra året. En annan avsikt med avdragen var att förmå städbranschen att bli en vit bransch, från att tidigare ha varit en svart bransch, i meningen att alltför många stäfirmor inte redovisade de verkliga inkomsterna man hade, och ibland tog de underbetalt, för att alls få några uppdrag. Allt detta gjorde att de som arbetade för dessa städfirmor oftast inte fick någon lön som de kunde leva på. Se som arbetade svart gick miste om pension, om sjukskrivningspengar och föräldraförsärkingar och andra sociala förmåner som följer med att deklarera sin inkomst och betala sina skatter.

En svart städbransch som blev vit

Med möjligheten att dra av en tredjdel av arbetskostnaderna, och som mest 25.000 kronor per år och per person om man är under 65 år. För dem som är över pensionsåldern gäller att man får dra av som mest 50.000 kronor har efterfrågan på hemstädningstjänster, storstädning, flyttstädning och snöskottning ökat. Det ska bli intressant att följa hur efterfrågan blir på fler tjänster som numera ingår i RUT-advragen, såsom reparationsarbeten på vitvaror datortjänster, barnvakt, trädgårdsskötsel, flyttjänster, och personlig hjälp och omsorg. De flesta städfirmor och andra företag som erbjuder RUT-tjänster drar av det på den faktura som kunderna får, och ser därför inte det verkliga priset. På så sätt anser många, inte att tjänsten blir så dyr, då staten går in och bidrar till tjänsterna.

Avdrag för 1 miljard bara under förra året 

Bara under förra året fick vi svenskar bidrag för över 1 miljard kronor. 

"Den starka tillväxten visar att det finns en fortsatt stor efterfrågan på tjänster i hemmet. Allt fler har ett behov av att ta hjälp hemma för att få vardagen att gå ihop", skrev Maria Andersson, på ett städbolag; Hemfrid, i ett pressmeddelande.

Kortfattat uttryckt har tjänster som inordnas under RUT-advraget varit en stor framgång. Så mågna som 40.000 nya heltidstjänster har tillkommit. Det är som om hela Härnösand gick från arbetslöshet till heltidsarbete.

Städfirmor som arbetar nära hemmet attraktiva

Eftersom det är arbetskostnaderna, inte resorna till och från städfirman som är avdragsgill, vill många att städbolagen är så nära bostäderna det bara går. Många vill anltia städbolag i förorterna till Stockholm, som Nacka till exempel, eller Lidingö, Bromma, eller till Askim, Örgryte, eller Mölndal i Göteborg. Är det så att du bor i Nacka och vill anlita hemstädning i Nacka, kan du fortsätta läsa här.

Klagar ni på er kontorsstädning?

4 maj 2018

Det finns ett stort värde i att ha regelbunden kontorsstädning. Både sett ur ett trivselperspektiv och sett till omsättning för företaget. Det senare förklaras dels av att man genom regelbunden kontorsstädning kan förhindra kostsamma sjukdagar och hack i produktiviteten i och med dessa. Dels så förklaras det av trivseln: ju bättre man triv som anställd, desto mer benägenhet visar man att ta det där extra steget och bidra till sin arbetsgivare. Hygienen ska inte underskattas i detta.

Nästan all forskning är samstämmig: vi mår bättre i rena miljöer, vi presterar bättre och vi är håller också själva rent i en högre grad. Är det stökigt så känner många att de inte vill städa - är det rents å plockar man upp i en större omfattning.

Kontorsstädning är alltså en viktig ingrediens. Men på många arbetsplatser så finns det ändå ett stort missnöje. Ett missnöje som ligger i den städning man får. Man tycker att städaren fuskat, man hittar smuts och damm i hörnen och man tycker att det är en undermålig tjänst som levereras.

Något som kan innebära att arbetsgivaren ser över vilka alternativ som finns inom kontorsstädning i staden, säg Stockholm, och helt sonika avslutar samarbetet. Detta bara för att upptäcka att nästa städföretag gör ett lika undermåligt arbete. har man otur i det här fallet eller spelar andra faktorer in - hur kan varenda städfirma i hela Stockholm genomföra en så pass dålig kontorsstädning att man måste säga upp ett avtal? Där och då kanske det är dags att se åt ett annat håll - nämligen på sig själv.

Du ansvarar för städutrustningen

Den städare som sköter er kontorsstädning släpar inte omkring på en dammsugare, en skurkäpp, en hink och en massa trasor genom tunnelbanan i Stockholm. Dessa saker ansvarar ni över.

Kan det kanske vara så enkelt att exempelvis dammsugaren är så pass dålig att det inte går att få rent i era lokaler - hur mycket man än försöker? Det är ofta det som är den faktiska förklaringen. Städaren arbetar efter bästa förmåga, men kan inte trolla med sina knän. Det går liksom inte att ge Peter Forsberg en kvast och förvänta sig att han ska avgöra en VM-final i hockey.

Se över vad ni erbjuder för produkter - dammsugare i synnerhet - och klaga därefter om den undermåliga städningen fortsätter.

Välj rätt städföretag i Stockholm

Skulle det dock vara så att det de facto är så att städföretaget inte levererar enligt er överenskommelse så ska ni definitivt se över vilka alternativ som finns. Det finns - som i alla branscher - bar och sämre aktörer på marknaden.

Var inte rädd för att förhandla lite. Detta kanske snarare om fler städdagar än om en billigare tjänst. Som vi sa; en ren arbetsplats kan öka produktiviteten hos varje enskild anställd ganska markant. Hellre fler dagar i veckan än ett billigare pris för de dagar ni för närvarande har.

Läs mer om kontorsstädning här.

När ska man använda dammsugare?

5 apr 2018

Arbetar du med städning? Då vet du attmånga städföretag som rengör stora ytor inte använder dammsugare. Städfirmor är ju de som varje dag arbetar med att rengöra stora ytor. De märker vad som går att använda och vad som inte fungerar. Vet du varför de inte använder dammsugare?

De har kommit underfund med att det är lönlöst att använda dammsugare; det mesta av dammet som sugs upp av maskinen åker ut i andra änden som fint damm, och blir kvar ändå på samma ställe som man har dammsugit. Då är det mer effektivt att använda en mopp som effektivt tar bort allt damm. Den ”sopar” de med istället för en dammsugare. Annars använder de en skurmaskin, som både suger bort all smuts och tvättar rent med vatten och rengöringsmedel.

Finns skurmaskiner av olika storlekar och modeller

Beroende på den plats där du ska använda skurmaskinen finns det olika sorter som avhjälper dig när du ska göra rent. Ska du skura golv, som har många ställningar stående på golvet och som du behöver runda kan du behöva smala och smidiga skurmaskiner. Ska du skura trappor är en bärbar skurmaskin det bästa. Har du mycket stora arenor att städa, som en lagerhall, då är en skurmaskin med sittanordning det bästa eftersom det kommer att ta för lång tid att gå med skurmaskinen. Då kör du maskinen medan du sitter på den.

Jobbar man till exempel på hotell, där de har många inomhusmattor för lyxens skull, kan man behöva en skurmaskin som är anpassad för heltäckningsmatta. Då skurar maskinen, genom att både dammsuga upp all smuts, samtidigt som vattnet tillsammans med rengöringsmedel ser till att heltäckningsmattan ser ut som ny på nytt.

Den bästa servicen är den du får från tillverkaren

Är man inte den händiga personen kan man få service på sin skurmaskin så att inget händer dem. Det kan vara svårt om man får problem med någon av maskinerna, då kan man behöva regelbunden service på maskinen som förebygger kommande problem. Ibland behöver de bara smörjas och rengöras. Det vet de bäst som har tillverkat skurmaskinerna. Varför inte låta dem utföra servicen? Då kan ni komma överens om ett visst mått av service på skurmaskinerna som du får från tillverkaren. Beroende på den verksamhet som du rengör hos, kan du behöva olika skurmaskiner för att komma åt och rengöra. Hur de olika maskinerna fungerar och hur de ska underhållas vet ju bara tillverkaren.

Hemstädning är mer efterfrågat idag

24 mar 2018

Städhjälp och hjälp med hushållsnära tjänster var förr något av en klassmarkör där sådan hjälp va exkluderad till de med lite bättre inkomster. Idag så har det dock kommit att förändras och hemstädning (som är den vanligaste tjänsten) används idag till största del av medelklassen. Detta har en enkel förklaring som ligger i det frikostiga avdrag som är möjligt att göra för professionell hemstädning.

Vi kan säga att du bor i Helsingborg och väljer att anlita en städfirma för hemstädning. Avdraget du kan göra här ligger på 50 % av den totala arbetskostnaden och du har ett årligt tak på 25.000 kronor att hålla dig under. Namnet klingar säkert bekant och lyder Rut-avdraget; något som går att använda för allts om räknas som hushållsnära tjänster – behöver du hjälp med hemstädning, diskning, tvättning, flyttstädning, storstädning, läxhjälp och så vidare så seglar alla dessa tjänster in under denna skatterabatt.

Det är den mest logiska förklaringen till varför exempelvis hemstädning idag inte är exkluderad till överklassen utan tvärtom blivit någonting som de allra flesta har råd med. Den andra förklaringen ligger mer i tiden.

Många familjer har svårt att få tiden att räcka till

En vanlig familj idag i en medelstor svensk stad – säg nämnda Helsingborg – som har två vuxna och två stycken barn har svårt att få vardagen att gå ihop. Båda de vuxna arbetar heltid, de pendlar till- och från jobbet, barnen går i skola och ska skjutsas till träningar, kompisar och till olika aktiviteter, man kanske vill träna, man ska hinna handla, laga mat och samtidigt träffa vänner.

Allt tar tid och tid är en bristvara. Att då betala för att hela tiden få regelbunden hemstädning utförd skapar luckor i kalendern som dels behövs för ditt eget välmående och dels också för att överhuvudtaget hinna med allting som man planerat.

Välj hemstädning utifrån era behov

Alla familjer ser olika ut och har olika typer av liv. Därför så är det glädjande att se att de flesta städföretag faktiskt har detta som en röd tråd genom verksamheten. Det vill säga; man jobbar hårt med sin egen flexibilitet och man kan anpassa sin hemstädning efter kundernas behov; något som konkret innebär att tider och dagar sällan är något problem.

Du kan välja att få din hemstädning utförd då det passar dig (inom rimlighetens gränser) och i vilken omfattning den ska ske.

Gällande det senare så är det inte ovanligt att familjer kanske väljer en rejäl storstädning någon gång i månaden för att sedan hålla efter på egen hand under resten av dagarna. Kort sagt: det är du som kund och dina behov som sätts i första rummet. Detta faktum  kombination med Rut-avdraget gör att hemstädning idag verkligen förmånligt.

Vilken städfirma ska man anlita?

22 feb 2018

De nya dammsugarna är självgående. Det kanske du har sett? Du kan ha den hemma och du kan programmera den att gå de klockslag som du önskar – kanske på morgonen när du har gått till jobbet? Då märker du minst av den. Det viktiga är bara då att allt är undanplockat från golvet.

En automatisk dammsugare kan inte avgöra vad som ska dammsugas upp och vad den bör lämna kvar på golvet. Alla legobitar bör då vara upplockade i sin låda, och alla andra småpryttlar ska bort från golvet för att inte försvinna. Att ha en automatisk dammsuga är väl så långt vi har kommit till att få ett städat hem utan att göra det själv – eller anlita en städfirma som kommer hem till en och städar.

Ännu inga datorer som kan tvätta fönster

Vi har ju ännu inte fått någon robot som kan tvätta våra fönster – dessvärre. Alla som är hjärtans trötta på att tvätta fönster väntar otåligt på när marknaden tar fram fönstertvättande robotar. Till dess får vi så lov att anlita företag som tar på sig jobbet att tvätta dem åt oss.

En sådan städfirma ska man anlita

Vem ska man då anlita? Hur ska man tänka när man väljer städfirma? Det viktigaste är kanske att välja någon som man kan lita på. De ska ju komma hem till oss och städa bland våra personliga saker. Dessutom kan de tvätta ens smutstvätt, och det kan kännas konstigt att tänka att någon annan ska rota bland sin smutstvätt.

Därför är det viktigt med ett företag som man känner tillit till. Det är olika hur man får kemin att stämma mellan oss, människor. Då kan det vara en god idé att bjuda hem dem först, och till och med få en provstädning, innan man beslutar sig. Sedan kan man som kund, be att få samma person som kommer alla gångerna. Endast om den personen råkar vara sjuk, kanske man kan tänka sig någon som hoppar in i stället, eller så ber man om att få hoppa över den gången.

Detta bör ingå i en hemstädning

Dammsug av mattor, golv och möbler. Fläckborttagning av dörrar, golvlister och golv, och alla speglar. Tömning av papperskorgar och sopbehållare. Dammtorkning av tavlor och fönsterbrädor. Rengöring av diskbänk, arbetsbänkar och spis. Torkning av köksskåp, köksfläkt och kyl och frys.

Detta bör du få i en storstädning

Fönsterputs och torkning av fönsterkarmar. Rengöring av golvbrunnar, torkning av element och rör. Rengöring inuti garderober, kökslådor, kyl och frys. Rengöring av kakel, torkning av lampor, rengöring av ugn, plåtar och galler. Rengöring av diskmaskin.

Äldre får dra av mer än yngre

Kom ihåg att är du under 65 år, får du dra av RUT-avdrag på din inkomst, och upp till 25.000 kronor per år och per person. Är du över 65 får du göra RUT-avdrag upp till 50.000 kronor per person och år. Är ni flera som äger bostaden, får samtliga dra av på sin inkomst.

Så använder Uppsalaborna RUT

27 jan 2018

Att man anlitar ett företag för hushållsnära tjänster, hemstädning till exempel, är inget ovanligt idag. Åtminstone är det inte ovanligt i Uppsala. Statistik från Skatteverket visar att användandet har stigit markant sedan avdraget infördes. Så har visserligen också skett i nästan alla delar av landet – men i Uppsala är uppgången väldigt tydlig. Uppsalaborna slår dock inte vissa av Stockholms kranskommuner när det gäller summor och antalet köparea. De är nämligen de flitigaste användarna av RUT i hela landet.

Ökning med flera hundra procent

År 2009 kunde Skatteverket räkna till 165 köpare i Uppsala. Då till en summa av nästan sex miljoner kronor. Redan året därpå hade antalet användare fördubblats till 369 stycken. Mellan 2010 och 2011 märktes dock endast en marginell ökning i antalet köpare, då från 369 stycken 2010 till 377 stycken 2011. Antalet köpare har dock inte gått uppåt hela tiden. Åtminstone om man inte ser till vissa enskilda perioder.

Nedgång

Mellan 2011 och 2012 ökade antalet rutanvändare i Uppsala från 377 till 456. En rejäl ökning alltså. Året därefter, 2013, märktes den första nedgången sedan avdraget infördes. Dock endast med 10 köpare, då antalet alltså hade sjunkit ner till 446.  Den första nedgången skulle också komma att bli den enda, till dagens datum (december 2017). Därefter har återigen antalet Uppsala bor som köper tjänster som hemstädning och barnpassning ökat igen.

Vilka tjänster är avdragsgilla?

I Skatteverkets statistik framgår det inte vilka typer av tjänster Uppsalaborna köper mest. Om det är hemstädning, barnpassning eller IT-hjälp är alltså svårt att svara på. Oavsett vilken tjänst man köper finns vissa villkor för att det ska vara berättigat till skattereduktion. Till exempel:

  • Hemstädning. När det kommer till hemstädning gäller rutavdraget, förutsatt att det är enklare städning som sker. Till exempel får enklare rengöring av spisfläkten göras, men om rengöringen är mer djupgående är avdraget inte längre applicerbart. Likaså får inte heller grovstädning med avancerad utrustning, till exempel högtryckstvättar, göras. Poolrengöring anses inte heller ingå i hemstädningen och subventioneras därmed inte.
  • Snöskottning. För snöskottning gäller att arbetet ska utföras i nära anslutning till bostaden, precis som vanligt när det gäller rut-tjänster. Rutavdrag ges även för sandning och saltning av trottoarer i närheten av bostaden, förutsatt att kommunen begär av fastighetsägaren att ytorna ska vara snö- och isfria. För snöskottning av gemensamma ytor i en samfällighet ges inget avdrag.

Andra tjänster som du kan få avdrag för är till exempel barnpassning, IT-tjänster, trädgårdsarbete och reparation av vitvaror. Läs mer här: www.hemstädninguppsala.se.

Rut-avdraget – vet mer

25 jan 2018

Reglerna kring rut-avdraget uppdateras relativt ofta. Förut gällde till exempel ett maxbelopp på 50 000 kronor, som nu har sänkts till 25 000 kronor. Åtminstone gäller det här för dem som är under 65 år. Är man över 65 gäller fortfarande det gamla maxbeloppet på 50 000 kronor.

Även vad rut-avdraget omfattar är i förändring. Hemstädning har till exempel länge täckts av rut-avdraget, och gör det fortfarande, men tjänster som matlagning och läxhjälp har slopats. Vidare finns vissa krav på hur tjänsterna får utföras. När det gäller till exempel hemstädning är det just hemstädning, eller andra enklare städarbeten som gäller. Komplicerad städning av maskiner är något som kanske inte omfattas.

Var används rut-avdraget mest?

Hur rut-avdraget används skiljer sig åt en hel del mellan olika kommuner och län. Stockholm, med sitt höga invånarantal, placerar sig givetvis högt upp på listan, ganska bra mycket högre än mellanstora städer som till exempel Västerås eller Eskilstuna. Även i kranskommuner kring Stockholm med relativt lågt invånarantal, men med höga inkomster, är man flitig brukare av avdraget. För i princip alla kommuner har användandet ökat ordentligt sedan 2009, det tidigaste år som Skatteverket tillgängliggör statistik ifrån.

Ta Västerås som exempel. År 2009 fanns 2 026 köpare, ett antal som mer än fördubblats vid slutet av år 2010, då 5 520 köpare fanns i kommunen. Tittar vi mer på Västerås har användandet ökat stabilt. År 2011 fanns 6 968 köpare, år 2012 fanns 7 965 och år 2013 var det 9 314 boende i Västerås som hade använt avdraget. Liknande ökningar syns ända fram till 2017, med 13 963 användare fram till den sjätte december. Här får du veta mer om hemstädning i Västerås: www.hemstädning-västerås.se.

 

Vilka tjänster omfattas av regelverket idag?

Som nämnt ovan är hemstädning exempel på en tjänst där rut-avdrag ges. Det finns dock betydligt fler tjänster än så där en skattereduktion ges. Till exempel:

  • Barnpassning
  • Olika IT-tjänster
  • Flyttjänster
  • Omsorg och personlig hjälp
  • Flyttjänster
  • Trädgårdsarbete
  • Snöskottning
  • Reparation av vitvaror

Det här är listan med tjänster som Skatteverket presenterar på sin hemsida. De poängterar dock att listan inte är fullständig. Dessutom finns en del krav gällande hur tjänsten är utformad för att rutavdraget ska gälla. Om det till exempel är barnpassning det handlar om ska barnet passas i sin bostad, eller nära den. Undantaget är när barnvakten hämtar eller lämnar barnet vid fritidsaktiviteter eller skola.

För IT-tjänster gäller att arbetet ska handla om underhåll, reparation eller installation av datorutrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp. Kort sagt finns det en del krav på de olika tjänsterna, som sagt. Du som är osäker på kolla med Skatteverket på förhand, så att du inte räknar med ett rut-avdrag du inte kommer att få när arbetet är klart.

Varför ska man genomföra en flyttstädning?

11 jan 2018

Många anser att en flytt i sig är tillräckligt jobbig för att den ska kunna förklara varför en flyttstädning inte behöver äga rum. Har man packat alla sina saker i kartonger, har man burit alla dessa kartonger – plus tunga möbler – från den gamla till den nya bostaden och stressat under en hel helg – ja, då har man inte tid – eller ork! – att återvända för en flyttstädning. En flyttstädning som dessutom är avsevärt mycket värre än vad en normal städning är. 

Har du flyttat från en lägenhet i Västerås till en annan så kommer din flyttstädning att innebära att precis allting ska städas – avlopp ska rensas, fönster ska putsas, skåp ska torkas ur, ugn-, kyl- och frys ska vara ordentligt rengjorda och så vidare. 

En flyttstädning handlar om ömsesidig respekt. Du vill kunna öppna dörren till din nya bostad och direkt kunna börja installera dig. På samma sätt vill de nya ägarna till din gamla lägenhet kunna göra. Därför är också en flyttstädning viktig 

Ursäktar då allt detta att du struntar i din flyttstädning i Västerås? Nej, definitivt inte. För att förstå varför en flyttstädning måste äga rum så måste man se till att det hela handlar om ömsesidig respekt. På samma sätt som du förväntar dig en ren lägenhet då du öppnar dörren så kommer även de som köpt din gamla lägenhet i Västerås att göra det. Man vill, helt enkelt, kunna ställa in sina möbler och börja det nya livet så fort som möjligt. 

Därför är en flyttstädning viktig. Däremot så finns det ingenting som säger att du måste göra din flyttstädning på egen hand. Vill du veta mer om flyttstädning kan du fortsätta läsa här: www.flyttstädning-västerås.se.

Ta hjälp med din flyttstädning i Västerås

En flyttstädning ska, som sagt, ske grundligt och vilka passar egentligen bäst för att göra detta om inte rena proffs. Det finns ett stort värde i att låta en städfirma sköta din flyttstädning - inte minst sett till att du kan använda ditt rut-avdrag för ändamålet. idag kan du - med ett årligt tak på 25.000 kronor - dra av hushållsnära tjänster på din deklaration. Konkret så innebär det att du anlitar en städfirma i Västerås för din flyttstädning och att du får en rabatt - av staten - på halva arbetskostnaden. 

Att använda RUT-avdraget för en flyttstädning är perfekt. Du kan dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och får en tuff uppgift utförd av proffs till ett väldigt förmånligt pris 

Många har problem med att hitta lämpliga områden att använda sitt Rut-avdrag och vi anser att just en flyttstädning är ett gott exempel på där man verkligen har ett behov av professionell hjälp. Skulle fler välja det alternativet – ja, då skulle mycket besvär, och bråk, kunna undvikas i samband med flyttar. 

Att köpa ny städutrustning

20 okt 2017

Luktar trasorna illa? Är dammsugaren högljudd och suger dåligt? Att köpa ny städutrustning är viktigt, men det är inte särskilt billigt – så det gäller att göra det rätt från början. I den här texten ger vi tips på bra städutrustning, rengöringsmedel och andra tillbehör.

Vad ska städas?
Beroende på vad du ska städa krävs olika typer av utrustning. Ska du till exempel städa en stor industrilokal krävs sannolikt en god sopmaskin. Just sopmaskiner är dock knappast något som krävs om du endast ska städa i hemmet. Hur dina städprylar ska användas, och var, är det som i hög grad bör utforma din städskrubb. I den här texten fokuserar vi främst på hemstädning.

Tips på saker att ha i städskrubben
Trasor i mikrofiber. Att ha många olika trasor i mikrofiber är att vara förberedd. Det bästa är att ha dem i flera olika färger så att de kan färgkodas. Ha till exempel endast röda trasor för köket, blåa för badrummet och gröna för vardagsrummet och andra ytor. På det här viset slipper du bakteriespridning helt i onödan.

Moppar. Man vill gärna ha både en torrmopp och en våtmopp. Våtmoppen kan vara en trådmopp eller helt enkelt en mopp som går att använda för både torr- och våtmoppning.

Dammsugare. Valet av dammsugare förtjänar kanske en text för sig. Men något som är bra att ha i åtanke är ljudnivån. Städar man mycket och ofta, kommer en högljudd dammsugare att vara oerhört påfrestande i längden. Dammsugaren i fråga bör gärna vara utrustad med ett HEPA-filter för att på så vis få renare luft inomhus.

Prisjämför
Med internet har det blivit lättare än någonsin att jämföra priser. Det finns idag flertalet tjänster på nätet som jämför olika butikers priser på många olika typer av produkter. Även städutrustning går att jämföra i mycket hög grad, oavsett om det är en sopmaskin eller en ny mattpiska du ska köpa.

Det går också att jämföra på plats, givetvis. Det här är dock betydligt mer tidskrävande och helt enkelt inte lika effektivt. Ska du åka runt till alla butiker som en prisjämförelsetjänst har på sin hemsida, kan du räkna med att det tar mycket lång tid, blir oerhört mycket arbete och sannolikt innebär bränslekostnader som överstiger pengarna du sparar. Att prisjämföra på plats och att se produkterna på riktigt innan ett köp är viktigare när det gäller större enskilda inköp, till exempel en sopmaskin.

Professionell hjälp vid fönsterputs i Stockholm

8 sep 2017

Om man ser till en fönsterputs ur ett generellt perspektiv och ser till en sådan – oavsett boendetyp eller stad – så kan nog de flesta skriva under på att det handlar om ett projekt som är betydligt svårare att genomföra än vad det ser ut att vara. Det är också däri som anledningen till att många misslyckas med sin fönsterputs; man tar för givet att det handlar om ett relativt enkelt projekt och man räknar – helt enkelt – inte med att det tar sådan lång tid som det trots allt gör. Dels så handlar det här om att varje fönster har fyra sidor och dels så handlar det också om att det gäller att vara snabb (annars torkar vattnet och rengöringsmedlet) och noggrann.

Vana och erfarenhet är alltså två stycken saker som underlättar en fönsterputs och här kan således lite träning ge den färdighet som krävs. En träning som dock inte är så enkel att skaffa sig och här återkommer vi till det vi utelämnade i början av texten i form av boendetyp och stad. Vi menar här att en fönsterputs blir betydligt svårare om man ser till en lägenhet belägen högt upp i en fastighet än vad motsvarande projekt blir i en villa. Kort sagt; ju högre upp man kommer, desto högre blir också riskerna med att genomföra en fönsterputs och detta innebär att en person som bor högt upp i en fastighet i centrala Stockholm har en tuffare uppgift framför sig än vad en villaägare utanför staden har.

En tuffare uppgift som dessutom måste ske mer frekvent också då avgaser och annan smuts är mer påtaglig innanför tullarna och som sätter sig som en hinna på fönstren; ett faktum som gör att fönsterputs i en lägenhet belägen där bör göras kanske tre- fyra gånger/år snarare än de normala två.

Rut-avdraget gör priset för en fönsterputs billigare

Det är också av den anledningen som man kan se att personer i Stockholm använder sig av professionell hjälp vid sin fönsterputs i en högre utsträckning än vad personer i andra städer och särskilt tydligt har detta blivit om man ser från år 2007 och till nutid. Fönsterputs är nämligen något som räknas som en hushållsnära tjänst och som således faller in under rut-avdraget. Kortfattat så innebär det att man som privatperson kan använda sig av denna professionella hjälp – exempelvis av en städfirma – och därefter dra av upp till halva kostnaden för arbetet med en fönsterputs på sin deklaration och därefter få summan tillbaka på sin skatt.

Att man sett en ökning av professionell fönsterputs i Stockholm är alltså något som får anses som väldigt naturlig; dels så har priserna blivit bättre i och med rut-avdraget (något som man naturligtvis kan använda även i andra delar av Sverige) dels så är projektet farligare där – hög höjd och boenden längre upp i fastigheter – och dels så måste man göra det oftare på grund av smuts och avgaser. Tre orsaker och anledningar som alla leder till denna ökning.

← Äldre inlägg