Dammsugning

Är det skillnad mellan trappstädning i Gävle och Stockholm?

Mellan Stockholm och Gävle är det bara drygt 20 mil. Men skillnaden mellan städerna är betydande. Gävle är exempelvis mindre än många av de stadsdelar som finns inom Stockholms län. Dessutom skiljer sig klimatet betydligt. Inte minst på vintern. Det är några av orsakerna till att det finns tydliga skillnader mellan hur trappstädning genomförs i de olika städerna. I grunden genomförs trappstädning på samma sätt oavsett vilken stad det utförs i. Men det finns ändå vissa skillnader. Ett städföretag som är beläget i Stockholm, men som har filial i Gävle, påvisar detta tydligt när de beskriver sin tjänst på hemsidan.

Hur ofta ska man städa ett trapphus?

På frågan ”hur ofta behöver trappstädning utföras?” svarar de att det främst beror på hur många som rör sig i trapphuset men även vilken årstid det handlar om. Är det en fin och solig sommar kommer det ju självklart in mindre smuts än om det är höst eller vinter. Här visar sig även första skillnaden mellan de två städerna. Även om de bägge är kuststäder så har Gävle ett mer typiskt kustklimat med betydligt mer snö än i Stockholm. Om två identiskt stora trapphus jämförs mellan städerna så kommer alltså trappstädning behöva göras mer regelbundet i Gävle under vintermånaderna. Detta just på grund av det mer blöta klimatet.

Frekvensen beror på olika faktorer

Det andra som skiljer städerna åt är just dess storlek. Inom Stockholm Stad bor det ca 10 gånger mer personer mot i Gävle. Men ser man till hur många som jobbar där blir skillnaden ännu större. Det är ju exempelvis mycket vanligt att man pendlar in til till Stockholm från kranskommunerna. Detta återspeglar sig i att de centrala trapphusen har betydligt fler gäster mot ett liknande trapphus i Gävle. Handlar det om ett trapphus i ett köpcentrum i mitten av Stockholm eller mitten av Gävle kommer det alltså behövas trappstädning betydligt oftare i Stockholm. Skillnaderna mellan städerna påvisar även hur svårt det är att svara på frågan kring hur ofta en trappstädning behöver genomföras. Svaret är ”det beror på”.

Många som använder trapphuset kräver mer städning

Framförallt beror det alltså på hur många som rör sig i trapphuset men även klimat är avgörande. Dessutom var huset är beläget. Är det centralt beläget kan man visserligen räkna med att fler rör sig där men samtidigt kan det finnas värmeslingor i marken utanför vilket minskar mängden smuts som dras in avsevärt. För att få ett korrekt svar behöver alltså städfirman komma och titta på objektet som ska städas och göra en uppskattning på hur mycket städtid som kommer att behövas. Läs mer på: https://www.trappstädninggävle.se.

4 Jan 2019