Dammsugning

Avstånd gör hemstädning nödvändig i Stockholm

Det som skiljer Stockholm mot andra städer är dels att storleken är större och dels att invånarantalet även det är betydligt högre än i andra städer. Detta skapar en kombination som gör Stockholm till en speciell stad att leva i och särskilt om man ser till hur lång tid det tar att transportera sig från punkt A till punkt B – oavsett var dessa ligger.

Om man exempelvis bor i Sollentuna och jobbar inne i centrala Stockholm så får man också räkna med att sitta två timmar dagligen i antingen en bilkö eller på en buss, pendeltåg eller i tunnelbanan. Två timmar som kan vara väldigt smärtsamma om man ser till det faktum att de obönhörligt går utöver någonting annat i sitt liv. Har man dessutom en familj i Sollentuna där barn behöver skjutsas till olika aktiviteter, skola eller idrotter så förstår man också varför man i Stockholm så ofta använder sig av ordet livspussel och pekar på sina svårigheter att få detta att gå ihop.

Det är också dessa avstånd och dessa timmar av pendlande som gör att rut-avdraget kom in som en räddare i nöden i många stockholmares liv och detta i form av att man plötsligt kunde anlita en professionell städfirma för att exempelvis sköta hemstädning , eller någon annan hushållsnära tjänst. Att rut-avdraget används som mest i Stockholm är således ingen slump om man ser till avstånd och bristen på tid.

Sitter en person boende i Sollentuna två timmar i en bilkö så kommer detta att innebära att hemstädning utförd på egen hand, helt enkelt, inte blir av – att då genom rut-avdraget kunna få detta utfört billigt och av ett proffs; ja, det är en absolut nödvändighet och en avgörande bit i det som kallas livspussel.

Vad ska man tänka på gällande hemstädning?

Att tjänsten hemstädning är nödvändig för många personer i Stockholm råder det alltså inga tvivel om. Det finns dock några saker som man måste tänka på innan man anlitar en städfirma och en av de viktigaste är att man ser till att företaget i fråga verkligen håller måttet. Menas med detta: det är trots allt den egna bostaden som ska städas och av den anledningen så är det viktigt att man verkligen känner tillit och en trygghet för företaget man anlitar.

En bra sak för att få denna känsla är att besöka de företag som erbjuder hemstädning i Sollentuna och att man därmed också får en bild av hur de ser ut och vilka anställda som finns. Dessutom så ska man i så stor mån som möjligt försöka få till stånd att samma person återkommer vid varje hemstädning. Det skapar en större trygghet och ger samtidigt effektivare jobb.

Känner en person till hur ditt hus i Sollentuna ser ut, vad som finns och vad som behöver städas – ja, då kommer också arbetet också att bli snabbare och betydligt bättre jobb. En och samma person ger, helt enkelt, trygghet och bättre jobb och detta oavsett om det handlar om en lägenhet innanför tullarna eller ett hus i Sollentuna.  

3 Mar 2017