Dammsugning

Därför kan inte robotarna städa våra hem – än

Det går mycket snabbt med utvecklingen just nu. Att förfina robotar har länge varit en del av en mycket viktig industriell utveckling. Här är det många, speciellt uppfinnarna och ingenförerna som arbetar med att utveckla robotarna, som ser utvecklings- och användningsmöjligheterna med just robotar. Hur de kommer att användas i framtiden, vet ännu ingen. På olika håll i världen tror man att robotorna ska kunna ersätta människor, såsom sjuksköterskor eller lärare. I Sverige har vi ännu inte sett några robotar som ersätter varken sjukskötare eller lärare. Ännu. Kanske det bara är en tidsfråga innan vi möts av en sjuksköterska i vården?

Har du en automatisk dammsugare hemma?

Många har däremot en automatisk dammsugare, som går där hemma och suger upp damm och en massa smått som kanske har hamnat på golvet. De automatiska dammsugarna arbetar självständigt, och går för sig själva i våra golv hemma. De behöver inga instruktioner, utan är förprogrammerade att suga upp och ta sig över eventuell hinder, i form av trösklar hemma. Få tänker på att de är datorer, som arbetar såsom den programmerare har bestämt i förväg när hon, eller han har programmerat datorn. Och datorn är ju förstadiet till en robot och fungerar på liknande sätt.

Än så länge kan inte roboten mäta sig med människan

Så steget från den automatiska datorn och en robot som städar hemma är inte så långt, som du kanske ser. Däremot har vi inga robotar som klarar av en hemstädning hos oss. För att en robot – eller dator – ska kunna städa hemma hos oss, krävs än så länge, ett avancerat program, där datorn ska kunna avgöra arbetssätt, rengöringsmedel och ha armar, kamera och ben, som gör så att den kan utföra enkla städningsrörelser. Här är fortfarande människokroppen långt mer avancerad är någon annan dator. Liksom vår hjärna. Den är fortfarande långt mer intelligent än vilken robor eller dator som helst.

Levande städare är det verkligt värdefulla

Kanske dags att inse hur avancerade varelser vi, människor i själva verket är. Det är än så länge mycket som en robot inte kan göra, jämfört med allt det som vi människor kan utföra. Skulle vi jämföra våra kroppar mot en robots "kropp" inser vi snabbt hur otroligt avancerade vi är. Vår perception, slutledningsförmåga och mölighet att snabbt lära oss nya saker, och baserat på ny kunskap dra andra slutledningar är mycket mer avancerat än någon annan robot, än så länge. Så, tillbaka till hemstädningen, utförs den mycket, mycket bättre av levande människor, som inte har svårigheter att röra sig horisontellt eller lodrätt, som kan avgöra om en smutsfläck är stor eller liten och hur man på bästa sätt angriper en sådan. Läs mer här om hur du kan anlita en livs levande hemstädning i Malmö.

8 Feb 2019