Dammsugning

Hemstädning är mer efterfrågat idag

Städhjälp och hjälp med hushållsnära tjänster var förr något av en klassmarkör där sådan hjälp va exkluderad till de med lite bättre inkomster. Idag så har det dock kommit att förändras och hemstädning (som är den vanligaste tjänsten) används idag till största del av medelklassen. Detta har en enkel förklaring som ligger i det frikostiga avdrag som är möjligt att göra för professionell hemstädning.

Vi kan säga att du bor i Helsingborg och väljer att anlita en städfirma för hemstädning. Avdraget du kan göra här ligger på 50 % av den totala arbetskostnaden och du har ett årligt tak på 25.000 kronor att hålla dig under. Namnet klingar säkert bekant och lyder Rut-avdraget; något som går att använda för allts om räknas som hushållsnära tjänster – behöver du hjälp med hemstädning, diskning, tvättning, flyttstädning, storstädning, läxhjälp och så vidare så seglar alla dessa tjänster in under denna skatterabatt.

Det är den mest logiska förklaringen till varför exempelvis hemstädning idag inte är exkluderad till överklassen utan tvärtom blivit någonting som de allra flesta har råd med. Den andra förklaringen ligger mer i tiden.

Många familjer har svårt att få tiden att räcka till

En vanlig familj idag i en medelstor svensk stad – säg nämnda Helsingborg – som har två vuxna och två stycken barn har svårt att få vardagen att gå ihop. Båda de vuxna arbetar heltid, de pendlar till- och från jobbet, barnen går i skola och ska skjutsas till träningar, kompisar och till olika aktiviteter, man kanske vill träna, man ska hinna handla, laga mat och samtidigt träffa vänner.

Allt tar tid och tid är en bristvara. Att då betala för att hela tiden få regelbunden hemstädning utförd skapar luckor i kalendern som dels behövs för ditt eget välmående och dels också för att överhuvudtaget hinna med allting som man planerat.

Välj hemstädning utifrån era behov

Alla familjer ser olika ut och har olika typer av liv. Därför så är det glädjande att se att de flesta städföretag faktiskt har detta som en röd tråd genom verksamheten. Det vill säga; man jobbar hårt med sin egen flexibilitet och man kan anpassa sin hemstädning efter kundernas behov; något som konkret innebär att tider och dagar sällan är något problem.

Du kan välja att få din hemstädning utförd då det passar dig (inom rimlighetens gränser) och i vilken omfattning den ska ske.

Gällande det senare så är det inte ovanligt att familjer kanske väljer en rejäl storstädning någon gång i månaden för att sedan hålla efter på egen hand under resten av dagarna. Kort sagt: det är du som kund och dina behov som sätts i första rummet. Detta faktum  kombination med Rut-avdraget gör att hemstädning idag verkligen förmånligt.

24 Mar 2018