Dammsugning

Klagar ni på er kontorsstädning?

Det finns ett stort värde i att ha regelbunden kontorsstädning. Både sett ur ett trivselperspektiv och sett till omsättning för företaget. Det senare förklaras dels av att man genom regelbunden kontorsstädning kan förhindra kostsamma sjukdagar och hack i produktiviteten i och med dessa. Dels så förklaras det av trivseln: ju bättre man triv som anställd, desto mer benägenhet visar man att ta det där extra steget och bidra till sin arbetsgivare. Hygienen ska inte underskattas i detta.

Nästan all forskning är samstämmig: vi mår bättre i rena miljöer, vi presterar bättre och vi är håller också själva rent i en högre grad. Är det stökigt så känner många att de inte vill städa - är det rents å plockar man upp i en större omfattning.

Kontorsstädning är alltså en viktig ingrediens. Men på många arbetsplatser så finns det ändå ett stort missnöje. Ett missnöje som ligger i den städning man får. Man tycker att städaren fuskat, man hittar smuts och damm i hörnen och man tycker att det är en undermålig tjänst som levereras.

Något som kan innebära att arbetsgivaren ser över vilka alternativ som finns inom kontorsstädning i staden, säg Stockholm, och helt sonika avslutar samarbetet. Detta bara för att upptäcka att nästa städföretag gör ett lika undermåligt arbete. har man otur i det här fallet eller spelar andra faktorer in - hur kan varenda städfirma i hela Stockholm genomföra en så pass dålig kontorsstädning att man måste säga upp ett avtal? Där och då kanske det är dags att se åt ett annat håll - nämligen på sig själv.

Du ansvarar för städutrustningen

Den städare som sköter er kontorsstädning släpar inte omkring på en dammsugare, en skurkäpp, en hink och en massa trasor genom tunnelbanan i Stockholm. Dessa saker ansvarar ni över.

Kan det kanske vara så enkelt att exempelvis dammsugaren är så pass dålig att det inte går att få rent i era lokaler - hur mycket man än försöker? Det är ofta det som är den faktiska förklaringen. Städaren arbetar efter bästa förmåga, men kan inte trolla med sina knän. Det går liksom inte att ge Peter Forsberg en kvast och förvänta sig att han ska avgöra en VM-final i hockey.

Se över vad ni erbjuder för produkter - dammsugare i synnerhet - och klaga därefter om den undermåliga städningen fortsätter.

Välj rätt städföretag i Stockholm

Skulle det dock vara så att det de facto är så att städföretaget inte levererar enligt er överenskommelse så ska ni definitivt se över vilka alternativ som finns. Det finns - som i alla branscher - bar och sämre aktörer på marknaden.

Var inte rädd för att förhandla lite. Detta kanske snarare om fler städdagar än om en billigare tjänst. Som vi sa; en ren arbetsplats kan öka produktiviteten hos varje enskild anställd ganska markant. Hellre fler dagar i veckan än ett billigare pris för de dagar ni för närvarande har.

Läs mer om kontorsstädning här.

4 May 2018