Dammsugning

Löneläget för städare

Funderar du på att städningbörja med kontorsstädning på Kungsholmen? Eller Flyttstädning i Skåne? Oavsett form av städning tjänar du sannolikt ungefär lika mycket. Däremot kan någon som i huvudsak jobbar med kontorsstädning på Kungsholmen tjäna lite mer än någon som jobbar med hemstädning i en mindre ort. Det här beror dock främst på det geografiska läget. Lönerna i Stockholm, där Kungsholmen ligger, tenderar att vara lite högre – oavsett bransch – i jämförelse med lite mindre städer. Det här gäller inte bara Stockholm och Kungsholmen utan även till viss del Malmö och Göteborg (även om Stockholm kanske är ”värst”).

Det här gör en städare i detalj

Innan vi tittar på löneläget kan det vara bra att reda ut exakt vad en städare gör. Visst, de flesta är bekanta med att man städar, men för en erfaren städare är det inte ovanligt att man använder sig av olika tekniker, maskiner och medel som privatpersoner inte brukar använda sig av vid en vanlig hemmastädning.

Att man använder sig av maskiner är vanligt när det gäller lite större utrymmen. Det kan till exempel användas vid kontorsstädning, städning av skolor eller städning av stora lagerlokaler. Vid kontorsstädning är det inte ovanligt att man frångår sina vanliga städuppgifter och tar på sig mer av ett helhetsansvar. Det kan till exempel handla om att arbeta i telefonväxel, reception, fylla på fruktkorgar och hålla kaffemaskinerna i trim.

Lönerna

Enligt den källa vi använder oss av ser lönerna, över hela landet, ut som följer:

  • Medellön: 18 708 kronor i månaden

  • Medianlön: 18 700 kronor i månaden

Detta med en medelålder på ca 33 år och en snittlig erfarenhet på 4 år. Tittar vi på skillnaderna i lön mellan män och kvinnor är de inte obetydliga. Medellönen för kvinnor är 18 590 kronor, medan 18 708 kronor gäller för män. Visserligen är det en sådan liten skillnad – i kronor och ören – att det kanske kan anses obetydligt. Skillnaderna växer däremot när man tittar på medelålder och erfarenhet. De kvinnliga referenserna är nämligen både äldre (36,4 år i snitt) och mer erfarna (7 år) än männen. Motsvarande siffror för männen är 33,2 år och fyra års erfarenhet. Ingen information om medianlöner finns, fördelat på kön.

Tittar man på regionala skillnader, är de relativt små. Närmast medellönen ligger Stockholm med 18 705 kronor. Den region som sticker ut är Västernorrland, där snittlönen är 22 031 kronor. Här är dock medelåldern 40 år och snitterfarenhet 11 år. Således kan det förklara skillnaderna. Om en städare på Kungsholmen faktiskt tjänar mindre än en i Sundsvall – när man justerar för ålder och erfarenhet – framgår inte av siffrorna.

Här kan du läsa mer om kontorsstädning. 

 

19 Oct 2018