Dammsugning

Professionell hjälp vid fönsterputs i Stockholm

Om man ser till en fönsterputs ur ett generellt perspektiv och ser till en sådan – oavsett boendetyp eller stad – så kan nog de flesta skriva under på att det handlar om ett projekt som är betydligt svårare att genomföra än vad det ser ut att vara. Det är också däri som anledningen till att många misslyckas med sin fönsterputs; man tar för givet att det handlar om ett relativt enkelt projekt och man räknar – helt enkelt – inte med att det tar sådan lång tid som det trots allt gör. Dels så handlar det här om att varje fönster har fyra sidor och dels så handlar det också om att det gäller att vara snabb (annars torkar vattnet och rengöringsmedlet) och noggrann.

Vana och erfarenhet är alltså två stycken saker som underlättar en fönsterputs och här kan således lite träning ge den färdighet som krävs. En träning som dock inte är så enkel att skaffa sig och här återkommer vi till det vi utelämnade i början av texten i form av boendetyp och stad. Vi menar här att en fönsterputs blir betydligt svårare om man ser till en lägenhet belägen högt upp i en fastighet än vad motsvarande projekt blir i en villa. Kort sagt; ju högre upp man kommer, desto högre blir också riskerna med att genomföra en fönsterputs och detta innebär att en person som bor högt upp i en fastighet i centrala Stockholm har en tuffare uppgift framför sig än vad en villaägare utanför staden har.

En tuffare uppgift som dessutom måste ske mer frekvent också då avgaser och annan smuts är mer påtaglig innanför tullarna och som sätter sig som en hinna på fönstren; ett faktum som gör att fönsterputs i en lägenhet belägen där bör göras kanske tre- fyra gånger/år snarare än de normala två.

Rut-avdraget gör priset för en fönsterputs billigare

Det är också av den anledningen som man kan se att personer i Stockholm använder sig av professionell hjälp vid sin fönsterputs i en högre utsträckning än vad personer i andra städer och särskilt tydligt har detta blivit om man ser från år 2007 och till nutid. Fönsterputs är nämligen något som räknas som en hushållsnära tjänst och som således faller in under rut-avdraget. Kortfattat så innebär det att man som privatperson kan använda sig av denna professionella hjälp – exempelvis av en städfirma – och därefter dra av upp till halva kostnaden för arbetet med en fönsterputs på sin deklaration och därefter få summan tillbaka på sin skatt.

Att man sett en ökning av professionell fönsterputs i Stockholm är alltså något som får anses som väldigt naturlig; dels så har priserna blivit bättre i och med rut-avdraget (något som man naturligtvis kan använda även i andra delar av Sverige) dels så är projektet farligare där – hög höjd och boenden längre upp i fastigheter – och dels så måste man göra det oftare på grund av smuts och avgaser. Tre orsaker och anledningar som alla leder till denna ökning.

8 Sep 2017