Dammsugning

Rut-avdraget – vet mer

Reglerna kring rut-avdraget uppdateras relativt ofta. Förut gällde till exempel ett maxbelopp på 50 000 kronor, som nu har sänkts till 25 000 kronor. Åtminstone gäller det här för dem som är under 65 år. Är man över 65 gäller fortfarande det gamla maxbeloppet på 50 000 kronor.

Även vad rut-avdraget omfattar är i förändring. Hemstädning har till exempel länge täckts av rut-avdraget, och gör det fortfarande, men tjänster som matlagning och läxhjälp har slopats. Vidare finns vissa krav på hur tjänsterna får utföras. När det gäller till exempel hemstädning är det just hemstädning, eller andra enklare städarbeten som gäller. Komplicerad städning av maskiner är något som kanske inte omfattas.

Var används rut-avdraget mest?

Hur rut-avdraget används skiljer sig åt en hel del mellan olika kommuner och län. Stockholm, med sitt höga invånarantal, placerar sig givetvis högt upp på listan, ganska bra mycket högre än mellanstora städer som till exempel Västerås eller Eskilstuna. Även i kranskommuner kring Stockholm med relativt lågt invånarantal, men med höga inkomster, är man flitig brukare av avdraget. För i princip alla kommuner har användandet ökat ordentligt sedan 2009, det tidigaste år som Skatteverket tillgängliggör statistik ifrån.

Ta Västerås som exempel. År 2009 fanns 2 026 köpare, ett antal som mer än fördubblats vid slutet av år 2010, då 5 520 köpare fanns i kommunen. Tittar vi mer på Västerås har användandet ökat stabilt. År 2011 fanns 6 968 köpare, år 2012 fanns 7 965 och år 2013 var det 9 314 boende i Västerås som hade använt avdraget. Liknande ökningar syns ända fram till 2017, med 13 963 användare fram till den sjätte december. Här får du veta mer om hemstädning i Västerås: www.hemstädning-västerås.se.

 

Vilka tjänster omfattas av regelverket idag?

Som nämnt ovan är hemstädning exempel på en tjänst där rut-avdrag ges. Det finns dock betydligt fler tjänster än så där en skattereduktion ges. Till exempel:

  • Barnpassning
  • Olika IT-tjänster
  • Flyttjänster
  • Omsorg och personlig hjälp
  • Flyttjänster
  • Trädgårdsarbete
  • Snöskottning
  • Reparation av vitvaror

Det här är listan med tjänster som Skatteverket presenterar på sin hemsida. De poängterar dock att listan inte är fullständig. Dessutom finns en del krav gällande hur tjänsten är utformad för att rutavdraget ska gälla. Om det till exempel är barnpassning det handlar om ska barnet passas i sin bostad, eller nära den. Undantaget är när barnvakten hämtar eller lämnar barnet vid fritidsaktiviteter eller skola.

För IT-tjänster gäller att arbetet ska handla om underhåll, reparation eller installation av datorutrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp. Kort sagt finns det en del krav på de olika tjänsterna, som sagt. Du som är osäker på kolla med Skatteverket på förhand, så att du inte räknar med ett rut-avdrag du inte kommer att få när arbetet är klart.

25 Jan 2018