Dammsugning

Så använder Uppsalaborna RUT

Att man anlitar ett företag för hushållsnära tjänster, hemstädning till exempel, är inget ovanligt idag. Åtminstone är det inte ovanligt i Uppsala. Statistik från Skatteverket visar att användandet har stigit markant sedan avdraget infördes. Så har visserligen också skett i nästan alla delar av landet – men i Uppsala är uppgången väldigt tydlig. Uppsalaborna slår dock inte vissa av Stockholms kranskommuner när det gäller summor och antalet köparea. De är nämligen de flitigaste användarna av RUT i hela landet.

Ökning med flera hundra procent

År 2009 kunde Skatteverket räkna till 165 köpare i Uppsala. Då till en summa av nästan sex miljoner kronor. Redan året därpå hade antalet användare fördubblats till 369 stycken. Mellan 2010 och 2011 märktes dock endast en marginell ökning i antalet köpare, då från 369 stycken 2010 till 377 stycken 2011. Antalet köpare har dock inte gått uppåt hela tiden. Åtminstone om man inte ser till vissa enskilda perioder.

Nedgång

Mellan 2011 och 2012 ökade antalet rutanvändare i Uppsala från 377 till 456. En rejäl ökning alltså. Året därefter, 2013, märktes den första nedgången sedan avdraget infördes. Dock endast med 10 köpare, då antalet alltså hade sjunkit ner till 446.  Den första nedgången skulle också komma att bli den enda, till dagens datum (december 2017). Därefter har återigen antalet Uppsala bor som köper tjänster som hemstädning och barnpassning ökat igen.

Vilka tjänster är avdragsgilla?

I Skatteverkets statistik framgår det inte vilka typer av tjänster Uppsalaborna köper mest. Om det är hemstädning, barnpassning eller IT-hjälp är alltså svårt att svara på. Oavsett vilken tjänst man köper finns vissa villkor för att det ska vara berättigat till skattereduktion. Till exempel:

  • Hemstädning. När det kommer till hemstädning gäller rutavdraget, förutsatt att det är enklare städning som sker. Till exempel får enklare rengöring av spisfläkten göras, men om rengöringen är mer djupgående är avdraget inte längre applicerbart. Likaså får inte heller grovstädning med avancerad utrustning, till exempel högtryckstvättar, göras. Poolrengöring anses inte heller ingå i hemstädningen och subventioneras därmed inte.
  • Snöskottning. För snöskottning gäller att arbetet ska utföras i nära anslutning till bostaden, precis som vanligt när det gäller rut-tjänster. Rutavdrag ges även för sandning och saltning av trottoarer i närheten av bostaden, förutsatt att kommunen begär av fastighetsägaren att ytorna ska vara snö- och isfria. För snöskottning av gemensamma ytor i en samfällighet ges inget avdrag.

Andra tjänster som du kan få avdrag för är till exempel barnpassning, IT-tjänster, trädgårdsarbete och reparation av vitvaror. Läs mer här: www.hemstädninguppsala.se.

27 Jan 2018