Dammsugning

Städhjälp i Stockholm: När tiden inte räcker till

Idag kan det tyckas att vardagen blir stressigare och stressigare. Det satsas mer på karriären idag är tidigare, och samtidigt ska det bollas med familjeliv och allt som hör hushållsarbete till. Det gäller kanske framförallt de som bor i storstadsområden som Stockholm – här är behovet av städhjälp statistiskt sett störst och detsamma gäller utbudet.

För att lätta på bördan och slippa dela sig själv i ett flertal delar för att hinna med allt har vi mer och mer börjat ta hjälp utifrån. Allt från nannys till trädgårdsmästare. Men det finns en slags hemhjälp som blivit ett hett debattämne, nämligen städhjälp.

Många alternativ i Stockholm

Att städa sitt hem och hålla ordning är en naturlig del av vardagen enligt de flesta. Att hålla sitt hem rent och välkomnande för andra, både vänner och främmande, kan tyckas vara ett rimligt mål hos de flesta. Därför bör man helst ägna tid åt städning och hushållning en liten stund varje dag. Men om tiden inte räcker till, vad händer då?

Idag finns ett flertal tjänster att köpa när det gäller just städhjälp – framförallt i Stockholm med omnejd. Både mindre aktörer och större företag finns att tillgå på marknaden. Och precis som alla andra tjänster är dessa till för att köpas, oavsett vem den potentiella kunden är. Det kan vara allt från företag till familjer till ensamstående privatpersoner. Allt handlar om utbud och efterfrågan, precis som så mycket annat.

Städhjälp en bra tjänst för alla inblandade

Tråkigt nog är städhjälpen ett av de yrken som är skuggat av fördomar. Både när det gäller de anställda och de kunder som bestämmer sig för att ta del av tjänsten.

Frågan är varför fördomarna finns och hur de fortfarande gör sig lika påminda. Det kan bero på förändringen i samhället som blivit tydligare och tydligare under de senaste decennierna. För inte så länge sedan förväntades det av kvinnor att sköta allt hushåll medan männen drog in brödfödan. När jämställdheten blivit ett viktigt inslag i vardagen har dessa normer suddats ut mer och mer.

Nu är det rimligt att alla i hushållet ska ta sin del av det gemensamma ansvaret att låta hemmet förbli ett hem. När detta inte går att genomföra av ett eller annat skäl, och de berörda personerna bestämmer sig för att det är läge för att skaffa städhjälp så kanske diskussionen kommer upp. Är det rätt att anställa någon för att göra en sådan syssla som att städa?

Alla har rätt att bestämma själva

Många åsikter går i banorna om att en ber om hjälp när det kommer till saker en själv inte har kvalificerade kunskaper i, exempelvis att bygga eller att dra el-ledningar. Och därför också anser att städhjälp inte är en rimlig tjänst att köpa, eftersom alla vet hur städning går till.

Det som inte får glömmas bort är att de personer och företag som säljer städhjälp i Stockholm är professionella yrkesmän och -kvinnor, och därför är det likvärdigt att be om hjälp från dessa som från vilken annan yrkeskår som helst. Vi alla är olika och har därför olika behov som vi behöver tillgodose oss på ett eller annat sätt. Och huruvida vi klarar av att göra detta själva eller genom att ta hjälp från professionella yrkespersoner är en privat ensak.

20 Apr 2017