Dammsugning

Viktigt med rena butiker

Har man en butik och säljer olika saker, så är det mycket viktigt att ha en ren butik och kunna visa kunderna sina produkter på det allra bästa och mest attraktiva sättet. Oavsett om man säljer kläder, skor eller livsmedel är det viktigt att städa så att kunderna upplever att det är rent och fint i butiken. När det kommer till inredning, finns det en hel vetenskap om hur man på bästa sättet presenterar varorna på. Här spelar ljus, hyllor och placering av varorna stor roll för att få så många kunder som möjligt. Det spelar även stor roll hur varorna är placerade och hur de framställs.

Viktigt att professionella städare städar butiken

Det är mycket viktigt att butiken är så ren som det bara går. Det innebär att alla hyllor, golv, väggar och alla de platser som visar upp produkterna är så rena som det bara går. Om vi säger att en butik inte är ren, vad sänder det för signaler till kunderna? Säg att din matäffär är smutsig; det finns damm på golvet, diskarna som presenterar varorna är smutsiga, kassan är smutsig och bandet där du lägger matvarorna är dammigt. Hur skulle du reagera i en sådan affär? Förmodligen skulle du gå därifrån så snabbt som möjligt. Därför bör man alltid anlita städare som arbetar professionellt när det kommer till butiksstädning. 

Anlita städfirma för butiksstädningen

Det är viktigt att anlita en städfirma som gör städningen på ett så professionellt sätt som det bara är möjligt. Det innebär att de rengör alla hyllor, alla diskar, alla band som man lägger matvarorna på. Det är mycket viktigt att till exempel delikatessdisken är så ren som det bara går. Golvet får inte ha en massa smutsiga avtryck från skor. Har man många kunder som kommer och det är blött och lerigt ute, bör man kanske tvätta och städa två gånger om dagen; en gång på förmiddagen och en gång på kvällen. Och städar ingen sent på kvällen bör någon komma och städa tidigt på morgnarna. Sedan bör butikspersonalen se till så att alla varor inte ligger huller om buller utan är fint placerade och i ordning. En rörig butik är inte attraktivt. Det bjuder inte in kunderna att komma in och titta i affären. Och det är när kunderna kommer in i affären som man har störst chans att få dem att köpa något och ju fler kunder som köper något i affären, desto bättre för butikens rörelse.

15 Apr 2019